Hướng dẫn tạo phòng trọ trên phần mềm quản lý nhà trọ iTro bản web

Sau khi tạo danh sách các nhà trọ, việc quản lý phòng trọ sẽ được quản lý tại mục Phòng trọ. Nếu bạn chưa rõ về chức năng tạo danh sách các nhà trọ trên phần mềm iTro, bạn có thể truy cập vào link: Hướng dẫn tạo nhà trọ trên phần mềm iTro để hiểu rõ về các chức năng và cách bước để tạo danh sách nhà trọ nhé. Sau bước tạo nhà trọ, bước tiếp theo vô cùng quan trọng đó là bước tạo phòng trọ. Chúng tôi cung cấp 2 cách để tạo phòng trọ nhanh...