Đăng ký hệ thống quản lý ITRO

Bạn có 30 ngày dùng thử miễn phí

iTro tự hào là hệ thống quản lý nhà cho thuê tốt nhất với đầy đủ nền tảng từ Web đến App

Với ITRO, bạn có thể quản lý và vận hành nhà cho thuê một cách đầy đủ nhất, từ việc theo dõi tình hình thanh toán tiền thuê của khách đến việc quản lý tình hình kinh doanh và theo dõi tất cả thông tin, hình ảnh của khách thuê thật dễ dàng.

Đâu chỉ mình website,
chúng tôi có cả app dành cho bạn