Hướng dẫn chủ trọ quản lý và gửi thông báo trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

Thông báo là một tính năng quan trọng nhằm hỗ trợ các chủ trọ trong việc: Nhắc nhở chủ trọ khi đến kỳ chốt tiền phòng và chốt điện nước Tiếp nhận thông tin liên quan đến sự cố khách thuê gửi lên và theo dõi tiến trình sửa chữa Tiếp nhận thông tin khách thuê có nhu cầu tìm phòng tại khu vực nhà bạn đang cho thuê Hay gửi thông báo đến các phòng, các nhà trọ mà bạn đang quản lý thông qua app iTro Và để tiếp nhận thông tin và gửi thông báo hàng tháng...