Hướng dẫn quản lý và xử lý sự cố phát sinh tại nhà trọ trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

  Quản lý sự cố là một chức năng quan trọng giúp chủ trọ có thể Thêm, Tiếp nhận, Sửa chữa sự cố trong nhà trọ của mình. Với chức năng này, chủ trọ có thể tự thêm sự cố hoặc xem sự cố từ khách thuê gửi đến ngay trên app ITRO và có biện pháp sửa chữa kịp thời. 1. Thêm sự cố Bước 1: Trong Tab Sự cố, ấn chọn “Thêm” để tạo sự cố mới. Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình Thêm sự cố (Lưu ý: mục có dấu (*) là mục...