Hướng dẫn quản lý và xử lý sự cố phát sinh tại nhà trọ trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

28/12/2018 04:14 Đăng bởi: admin

  Quản lý sự cố là một chức năng quan trọng giúp chủ trọ có thể Thêm, Tiếp nhận, Sửa chữa sự cố trong nhà trọ của mình. Với chức năng này, chủ trọ có thể tự thêm sự cố hoặc xem sự cố từ khách thuê gửi đến ngay trên app ITRO và có biện pháp sửa chữa kịp thời.

1. Thêm sự cố

Bước 1: Trong Tab Sự cố, ấn chọn “Thêm” để tạo sự cố mới.

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình Thêm sự cố (Lưu ý: mục có dấu (*) là mục bắt buộc phải nhập) sau đó ấn “Xác nhận” để hoàn thành thao tác.

Sau khi thêm sự cố thành công, sự cố đó sẽ ở trong trạng thái là Chưa sửa.

 Lưu ý:

  • Trong màn hình sự cố “Chưa sửa” là toàn bộ các sự cố hiện tại trong nhà trọ của bạn bao gồm sự cố do chủ trọ tự thêm và sự cố do khách thuê gửi đến.
  • Với các sự cố tự thêm, chủ trọ có thể đồng thời Tiếp nhận, hoàn thành, sữa chữa và xóa sự cố. Tuy nhiên với các sự cố được gửi từ khách thuê, chủ trọ chỉ có thể Tiếp nhận và Hoàn thành sự cố, không thể tự ý sửa và xóa.

2. Xử lý sự cố

  Sau khi xem toàn bộ các sự cố có trong nhà trọ, để tiếp nhận và xử lý sự cố, chủ trọ cần làm các bước sau:

Bước 1: Chọn một sự cố cần xử lý trong màn hình sự cố CHƯA SỬA -> Ấn chọn “Tiếp nhận” sự cố. Khi đó, sự cố sẽ được chuyển sang trạng thái ĐANG SỬA.

Bước 2: Sau khi Sự cố được sửa chữa, vào tab sự cố -> Chọn tab ĐANG SỬA -> Sau đó ấn chọn sự cố -> Và ấn nút “Hoàn thành”.

Bước 3: Điền kết quả thực hiện vào màn hình Hoàn thành sự cố, thêm hình ảnh sửa chữa (nếu có), sau đó ấn “XÁC NHẬN” để kết thúc quá trình sửa chữa sự cố.

Sau khi chọn Hoàn thành, sự cố sẽ được chuyển sang mục ĐÃ SỬA.

Trên đây là toàn bộ các bước Xem, Thêm, Tiếp nhận sửa chữa sự cố. Hi vọng bản hướng dẫn này sẽ giúp các chủ trọ quản lý và xử lý nhanh nhất các sự cố trong nhà trọ của mình.

Chúc các bạn thành công!