Hướng dẫn chủ trọ tạo, sửa, xóa nhà trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

Sau khi đăng ký và đăng nhập vào tài khoản thành công, công việc đầu tiên không thể thiếu mà chủ trọ cần thực hiện đó là khởi tạo dữ liệu nhà trọ lên hệ thống. Đây là cơ sở ban đầu để hệ thống chạy dữ liệu hóa đơn hàng tháng tại nhà trọ của bạn. Để các chủ trọ có thể khởi tạo dữ liệu nhà trọ trên phần mềm quản lý iTro một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Sau đây, iTro xin hướng dẫn các bạn 4 bước để khởi tạo dữ liệu lần lượt...