Hướng dẫn chủ trọ XEM, TẠO, SỬA và XÓA dịch vụ trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

Hầu hết tất cả các nhà trọ hiện nay đều có các dịch vụ như điện, nước, vệ sinh, wifi,…để đáp ứng nhu cầu của người thuê trọ. Vì vậy, chủ trọ cần thiết lập Danh sách dịch vụ có đính kèm giá để thống kê và quản lý tốt các loại dịch vụ tại nhà trọ. Để thiết lập danh sách dịch vụ bạn cần thực hiện nhưng thao tác sau:   B1: Tại màn hình Trang chủ, ấn chọn mục “Quản lý dịch vụ”.   B2: Tại đây, chủ trọ có thể xem, tạo, sửa, xóa và cấu hình bảng...