Hướng dẫn chủ trọ XEM, TẠO, SỬA và XÓA dịch vụ trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

09/01/2019 05:17 Đăng bởi: admin

Hầu hết tất cả các nhà trọ hiện nay đều có các dịch vụ như điện, nước, vệ sinh, wifi,…để đáp ứng nhu cầu của người thuê trọ. Vì vậy, chủ trọ cần thiết lập Danh sách dịch vụ có đính kèm giá để thống kê và quản lý tốt các loại dịch vụ tại nhà trọ. Để thiết lập danh sách dịch vụ bạn cần thực hiện nhưng thao tác sau:

  B1: Tại màn hình Trang chủ, ấn chọn mục “Quản lý dịch vụ”.

  B2: Tại đây, chủ trọ có thể xem, tạo, sửa, xóa và cấu hình bảng giá cho tất cả các loại dịch vụ đó.

1. Thêm dịch vụ

Tại màn hình Quản lý dịch vụ, ấn Tạo dịch vụ để thêm một dịch vụ mới.

Trên màn hình TẠO DỊCH VỤ, điền đầy đủ các thông tin tại mục có sẵn (Lưu ý: các mục đánh dấu (*) là các mục bắt buộc phải nhập thông tin)

  • Tên dịch vụ: điền tên dịch vụ bạn muốn thêm, ví dụ điện, nước, vệ sinh, wifi,…
  • Loại hình dịch vụ: Chọn loại hình dịch vụ tương ứng với dịch vụ bạn cần thêm.
  • Giá tiền
  • Chọn nhà

Sau khi điền đầy đủ thông tin, ấn XÁC NHẬN để hoàn thành thao tác TẠO DỊCH VỤ.

2. Sửa dịch vụ

Để sửa thông tin các dịch vụ có sẵn, chủ trọ cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu ⁞ bên cạnh dịch vụ cần sửa và chọn thao tác “Sửa”.

Bước 2: Tại màn hình Sửa dịch vụ, chỉnh sửa thông tin và ấn XÁC NHẬN để hoàn thành thao tác.

Lưu ý: Nếu bạn sửa giá dịch vụ, giá này sẽ được áp dụng cho các hóa đơn được tạo ra sau lần sửa này. Các hóa đơn cũ không thay đổi.

 

3. Xóa dịch vụ

Tương tự như Sửa dịch vụ, để Xóa một loại dịch vụ, bạn chỉ cần Click vào dấu ⁞ bên cạnh dịch vụ cần Xóa và chọn thao tác “Xóa”.

 Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị thông báo “Bạn muốn Xóa dịch vụ này không?” Hãy ấn vào nút “Xóa” như vậy bạn đã hoàn thành xong thao tác xóa dịch vụ rồi nhé

4. Xem dịch vụ

  • Để xem danh sách các loại dịch vụ, tại màn hình Trang chủ, ấn chọn “Quản lý dịch vụ”
  • Lúc này, màn hình sẽ hiển thị danh sách toàn bộ dịch vụ bạn đang quản lý

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn các thao tác giúp chủ trọ có thể Xem, tạo, sửa, xóa các dịch vụ trong nhà trọ của mình. 

Chúc các bạn thành công!