HƯỚNG DẪN LẬP VÀ THANH TOÁN HÓA ĐƠN DỊCH VỤ TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ TRỌ ITRO

  Sau khi đăng nhập vào phần mềm, click vào Tab Phòng để thực hiện bước Lập và Thanh toán hóa đơn dịch vụ. I. Lập hóa đơn dịch vụ   Có 2 cách Lập hóa đơn dịch vụ: Lập hóa đơn dịch vụ cho từng phòng và Lập hóa đơn dịch vụ cho nhiều phòng (import bằng excel) 1. Lập hóa đơn dịch vụ cho nhiều phòng cùng lúc (import bằng excel)   Với tính năng này, chủ kinh doanh có thể đồng thời lập hóa đơn cho tất cả các phòng trong nhà mà không cần phải click vào từng phòng...