HƯỚNG DẪN LẬP VÀ THANH TOÁN HÓA ĐƠN DỊCH VỤ TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ TRỌ ITRO

25/07/2018 05:33 Đăng bởi: admin

  Sau khi đăng nhập vào phần mềm, click vào Tab Phòng để thực hiện bước Lập và Thanh toán hóa đơn dịch vụ.

I. Lập hóa đơn dịch vụ

  Có 2 cách Lập hóa đơn dịch vụ: Lập hóa đơn dịch vụ cho từng phòng và Lập hóa đơn dịch vụ cho nhiều phòng (import bằng excel)

1. Lập hóa đơn dịch vụ cho nhiều phòng cùng lúc (import bằng excel)

  Với tính năng này, chủ kinh doanh có thể đồng thời lập hóa đơn cho tất cả các phòng trong nhà mà không cần phải click vào từng phòng để lập.  

  Để import hóa đơn dịch vụ, chủ kinh doanh cần thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1: Trên màn hình Tab Phòng click chọn Nhập dữ liệu -> Import hóa đơn dịch vụ -> Tải file mẫu.

  Bước 2: Mở file excel vừa tải về, điền đầy đủ các thông tin về Chỉ số điện, nước, dịch vụ trong tất cả các phòng -> Save.

Bước 3: Quay trở lại màn hình Tab Phòng, Chọn Nhập dữ liệu -> Import hóa đơn dịch vụ -> Chọn tệp (file excel vừa điền thông tin). Cuối cùng ấn Lưu để hoàn thành thao tác.

  2. Lập hóa đơn dịch vụ cho từng phòng

  Để lập hóa đơn dịch vụ cho từng phòng, chủ kinh doanh cần thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1: Chọn phòng cần lập hóa đơn -> Chọn Lập hóa đơn dịch vụ

  Bước 2: Sau khi hệ thống hiển thị bảng hóa đơn dịch vụ, click vào các dịch vụ phòng cần chốt đang sử dụng. Trong trường hợp tiền điện nước của phòng tính theo số và bạn chưa chốt tại mục Chốt điện nước thì hãy điền đầy đủ các thông số này để lập hóa đơn.

 

Bước 3: Ấn Lưu để hoàn thành thao tác

II. Thanh toán hóa đơn dịch vụ

  Sau khi Lập hóa đơn dịch vụ, để Thanh toán hóa đơn này, chủ kinh doanh cần thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1: Click vào hợp đồng thuê phòng cần Thanh toán hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình Chi tiết phòng.

Bước 2: Click chọn Lịch sử thanh toán

Bước 3: Hóa đơn dịch vụ bạn vừa lập sẽ được hiển thị tại đây, click vào Thanh toán để hoàn thành thao tác nhé.

  Chúc các bạn thành công!

 

 

Xem chi tiết tại đây :

Chúc bạn thành công!