Hướng dẫn Thống kê kinh doanh tại nhà trọ trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

  Thống kê kinh doanh là một phần được xây dựng nhằm thông kê các hoạt động thu chi tại nhà trọ. Chủ trọ có thể theo dõi chi tiết các khoản thu, khoản chi theo từng nhà, từng phòng, từng loại thu/chi đang có tại nhà trọ. Từ đó dễ dàng thống kê tổng thu, tổng chi và lợi nhuận tại nhà trọ theo nhu cầu.   Tại màn hình chính, ấn chọn icon menu bên trên góc trái màn hình và chọn “Thống kê kinh doanh”. Lúc này, màn hình THỐNG KÊ KINH DOANH sẽ hiển thị danh sách tất...