Hướng dẫn quản lý các khoản thu tại nhà trọ trên phần mềm quản lý nhà trọ phiên bản APP

  Quản lý thu là một chức năng hữu ích hỗ trợ chủ trọ trong việc lưu trữ và thống kê các khoản thu tại các phòng trọ, nhà trọ.   Để thực hiện chức năng này, chủ trọ cần truy cập tab thứ nhất sau đó ấn Quản lý thu.   Tại màn hình phiếu thu, iTro sẽ hướng dẫn chủ trọ cách thêm phiếu thu khi chủ trọ có những khoản thu phát sinh tại nhà trọ và cách sửa hoặc xóa một phiếu thu bất kì nào đó. Dĩ nhiên là bạn có thể kiểm tra tất cả các phiếu...