Khai thác chức năng quản lý tài sản nhà trọ tại phần mềm quản lý nhà trọ iTro

  Quản lý tài sản là một trong những chức năng quan trọng giúp chủ nhà có thể quản lý thống kê được tất cả các loại tài sản hiện có tại nhà trọ gồm những loại tài sản nào, mỗi loại có số lượng bao nhiêu…. Lưu ý: Tài sản mà chúng tôi đề cập ở đây là những loại tài sản hữu hình, những vật dụng, thiết bị mà nhà trọ cung cấp cho khách thuê sử dụng. Ví dụ bàn ghế, điều hòa, tủ lạnh,…   Để thực hiện chức năng này, đầu tiên tại màn hình Trang chủ...