Hướng dẫn tạo, sửa và xóa phòng trọ trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

  Sau khi thêm nhà trọ thành công, tiếp theo ITRO sẽ hướng dẫn chủ trọ các thao tác liên quan đến phòng trọ bao gồm xem, thêm, sửa, xóa phòng trọ. 1. Thêm phòng trọ Bước 1: Để tạo phòng trọ, trước tiên tại màn hình Trang chủ, ấn chọn “Quản lý phòng” -> Sau đó ấn chọn “Tạo phòng”. Bước 2: Trên màn hình Tạo phòng trọ, điền đẩy đủ các thông tin tại mục có sẵn (Lưu ý: Các mục đánh dấu (*) là các mục bắt buộc phải nhập thông tin) Tên phòng: ví dụ 101,102…. Tầng/khu/dãy:...