Hướng dẫn các thao tác với Hợp đồng trên phần mềm quản lý nhà trọ phiên bản APP

1. Tạo hợp đồng Để tạo hợp đồng cho một phòng trọ bất kỳ, chủ trọ cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Trên màn hình Trang chủ, ấn chọn “Hợp đồng” -> “Lập hợp đồng”. Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào các mục có sẵn, bao gồm : Thông tin hợp đồng: Chọn nhà, chọn phòng cần tạo hợp đồng Ngày bắt đầu tính tiền Thời hạn hợp đồng Tiền phòng, tiền cọc Chu kỳ trả tiền phòng: ấn popup để lựa chọn, bạn có thể chọn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc...