Hướng dẫn chủ trọ thực hiện chức năng Thống kê tiền cọc trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

  Thống kê các khoản thu cọc đã thu tại nhà trọ là nhu cầu thống kê thiết yếu của rất nhiều các chủ trọ đang kinh doanh hiện nay.   Để đáp ứng nhu cầu này của các chủ trọ, iTro đã cung cấp tính năng thống kê “Tiền cọc khách” nhằm lưu trữ toàn bộ phiếu thu cọc hợp đồng và phiếu thu cọc giữ chỗ của tất cả các phòng tại nhà trọ   Để chủ trọ có thể lọc yêu cầu thống kê theo mong muốn, bạn cần thao tác như sau: B1: Tại màn hình chính, ấn icon...