HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC KHOẢN CHI TẠI NHÀ TRỌ TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ TRỌ ITRO PHIÊN BẢN APP

  Tương tự như quản lý thu, quản lý chi là cũng là một chức năng hỗ trợ chủ trọ trong việc lưu trữ và thống kê các chi phí phát sinh tại nhà trọ hay bất kì phòng trọ nào đó.   Để thực hiện chức năng này, chủ trọ cần truy cập tab thứ nhất sau đó ấn Quản lý chi. Lúc này màn hình danh sách phiếu chi sẽ hiển thị, các bạn có thể xem chi tiết phiếu chi hay thêm/sửa/xóa phiếu chi khi cần. 1. Xem chi tiết phiếu chi   Tại màn hình danh sách phiếu chi...