Hướng dẫn thêm và lập phân quyền nhân viên trên phần mêm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

  Trong phần mềm quản lý ITRO, ngoài việc quản lý phòng, nhà trọ, điện nước, thu chi, …. hệ thống còn cung cấp thêm tính năng Phân quyền nhân viên giúp chủ trọ có thể quản lý và phân cho nhân viên các quyền nhất định. 1. Thêm/sửa/xóa nhân viên 1.1. Thêm nhân viên Bước 1: Tại màn hình Trang chủ ấn chọn Menu (biểu tượng 3 dấu gạch ngang góc trên cùng bên trái màn hình) -> Phân quyền nhân viên -> Danh sách nhân viên. Bước 2: Trên màn hình nhân viên, ấn chọn “Thêm” -> Hệ thống...