Hướng dẫn lập hóa đơn dịch vụ và thanh toán hóa đơn trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

1. Quản lý hóa đơn Tại màn hình trang chủ, ấn chọn mục “Hóa đơn”. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách hóa đơn tiền phòng và tiền dịch vụ của khách theo tháng. Tại đây bạn có thể xem chi tiết hóa đơn hàng tháng, thao tác Tạo/sửa/xóa hóa đơn, chia sẻ hóa đơn cho khách hay xác nhận thanh toán trực tiếp trên hóa đơn mà bạn mong muốn. 1.1. Xem hóa đơn Tại màn hình danh sách hóa đơn bạn có thể xem chi tiết từng hóa đơn tiền nhà, tiền dịch vụ hoặc xem...