Hướng dẫn chủ trọ đăng ký và đăng nhập tài khoản trên phần mềm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản   Sau khi tải phần mềm, truy cập ứng dụng sẽ xuất hiện màn hình đăng ký và đăng nhập tài khoản. Có 3 cách để đăng ký tài khoản: đăng ký bằng OTP, facebook hoặc zalo. 1. 1. Đăng ký bằng OTP - Trên màn hình đăng ký, ấn chọn biểu tượng OTP phía dưới màn hình. Điền số điện thoại nhận mã OTP (lưu ý: đây cũng là số điện thoại bạn sử dụng để đăng ký và đăng nhập tài khoản sau này), sau đó chọn Gửi mã xác nhận. - ...