Khai thác chức năng cài đặt trên phần mềm quản lý nhà trọ phiên bản APP

Để sử dụng chức năng này, đầu tiên tại màn hình trang chủ, ấn chọn Menu (biểu tượng 3 dấu gạch ngang góc trên cùng bên trái màn hình) -> kéo xuống dưới ấn chọn Cài đặt. 1. Cài đặt chung Tại đây, bạn có thể thực hiện cài đặt đối với khách thuê, bao gồm: + Có cho phép khách thuê tạo nhóm chat không? + Khách thuê có thấy group chat nhà? + Khách thuê có thấy group chat phòng? => Chọn có hoặc không nếu bạn muốn hoặc không muốn cho khách thuê thấy các thông tin...